Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatební motta

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.
J. Lennon

Poezie života je láska.
Svatopluk Čech

Kdo miluje, má stále plné ruce práce.
Aischylos

Láskou člověka k člověku se otvírá brána nebeská dokořán.
St. Ambrogio

Nemiluje ten, kdo nemiluje vždy. Aristotelés

Pro lásku není důležité,
aby se lidé k sobě hodili,
ale aby spolu byli šťastni.
B. Bardot

Běž za štěstím a nečekej a těš se s ním ...
G. de Borneil

Hněv se nepřekoná hněvem, ale opravdovou láskou.
Buddha

Milovat někoho znamená zestárnout s ním.
A. Camus

Ne v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.
H. Casson

Co je sladšího, než mít někoho,
s nímž máš odvahu hovořit o všem tak,
jako se sebou?
Cicero

Láska uvádí vše do pohybu
Debussy

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.
P. Elouard

Milovat znamená dívat se jedním směrem.
A. de Saint-Exupéry

Zastav se, okamžiku, jsi nádherný ...
J. W. Goethe

S láskou a se smyslem pro humor má naději každé manželství.
S. Hailey

Manželství vyžaduje řád.
Je to nejstarší a nejkrásnější řád,
který založil a jemuž požehnal
sám Stvořitel.
J. G. Hereder

Kdo by ve světě vynalezl hlasu,
který lásky moci ubrání?
Ona nezná místa, času,
každého si ona podmaní.
K. H. Mácha

Muž a žena jsou dvě noty, bez kterých struny lidské duše nevydají správný a plný akord.
G. Mazzini

Miluji a chci tě stokrát víc.
V slzách, smíchu, trápení i štěstí,
dělit se s tebou o vše v každý čas,
aby, až jednou na vlasy nám padne sníh,
mohli jsme si říct - život byl krásný.
W. Shakespeare

Láska nade vším vítězí. My jí podléháme.
Vergilius

My našli se ...
snad pozdě ...
a přeci nebi dík,
že jsme se vůbec našli,
za každý okamžik.
J. Vrchlický

Pojď živote, jako lehký vánek s námi,
ukaž nám cestu, krásu, osud svůj,
my cítíme se spolu šťastni,
já chci být jen tvá,
já chci být jen tvůj.

Společná cesta životem,
to byla naše touha,
dnes splnila se konečně,
ať šťastná je a dlouhá.

Láska nás svedla, láska nás spojí
v lásce a věrnosti budeme svoji.

Společnou cestou chceme jít,
odpouštět, věřit, rádi se mít.

Jenom ten, kdo umí celou svou
bytostí milovat každodennost,
kdo zná krásu nejvšednějších
malých činností, jen ten umí
milovat a ocenit krásu.
E. Degas

Když zazní ano obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas:
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

Beru si Tě takového, jaký jsi
a takovou, jaká jsi.
Beru si Tě s Tvými požadavky,
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi. A tak Tě miluji.
R. Rolland

Lidé nežijí tím, že se o sebe starají,
ale tím, že je v nich láska.

Pouze život,
který žijeme pro druhého,
stojí za to.
Einstein

Jako je koráb připoután k molu,
jako je s ohněm spojen dým,
budu já s Tebou, budeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.
Jako je v létě na lukách kvítí,
jako je s ohněm spojen stín,
budu já s tebou, budeme spolu
navždy žít.

Manželství je pokus
a každý pokus má svou cenu.
O. Wilde

Usměj se lásko třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou našich prstenů.
F. Branislav

Je něco krásnějšího než láska,
která nám srdce spoutala
a slovo, které vyslovil jsi,
abych Tvojí zůstala.

Láska je krásná plná citu a něžnosti
a přece má plno těžkostí,
je zkouškou života a věrnosti.

Dobře žít, znamená nežít pro sebe.
Rázus

Milovat a milován býti
je největší štěstí na světě.
Goethe

Jdi s tím, kdo tě má rád.
V. Hugo

Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co Ti dnes slibuji.

Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit
a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši i srdce …

Oženit se znamená zdvojnásobit
svoje povinnosti a na polovinu
omezit svoje práva.
Schopenhauer

Láska je štěstí,
které si dáváme navzájem.

Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože Ty jsi můj život
J. Lennon

Je třeba být si trochu podobní,
abychom si rozuměli,
ale být trochu rozdílní,
abychom se milovali.

Vybral jsem si:
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.

Byli jsme dva a měli
jen jedno srdce.
F. Villon

Rozestřel jsem své sny
pod Tvé nohy,
našlapuj lehce, protože
šlapeš po mých snech.

Kdybychom čekali
na setkání s ideálem,
strávili bychom celý život v čekání.

Milovat, znamená žít
život toho, koho miluješ.
Tolstoj

Milovat znamená
ve štěstí druhého
nacházet štěstí vlastní.

Láska je nejhlubší poznání.
M. Pujmanová

Poezie života je láska.
Čech

Lépe je být smutný s láskou,
než být veselý bez ní.
Goethe

Největší štěstí je,
když člověk ví, proč je šťasten.
Dostojevskij

Největším štěstím je moci žít
pro to, pro co jsme ochotni zemřít.

Láska není jenom brát, ale i dávat.
To není jenom vodit za ruku,
ale především umět podat tu ruku
jeden druhému v pravou chvíli.

Netrhejte motýlům křídla,
protože oni potom pláčou,
nešlapte po kytkách,
protože kytky krásně voní,
nezabíjejte lásku,
protože láska je křehká
jako ta křídla
a hlavně nezabíjejte lidi,
protože lidi se mají rádi.
J. Lennon

Až tiché ano ze rtů Ti splyne,
píseň svatební nám bude znít,
věř, že láska má Ti navždy zůstane,
jen s Tebou chci stále žít.

Velkým přátelstvím začala
naše láska,
velkou láskou
končí naše přátelství.

… a motto,
ať nám napíše sám život …

Ne iluze. Ne sny.
Protože život je těžký,
proto Tě chci.
Může-li něco hezčí být,
než Tebe milovat a s Tebou žít.

Život je plný krás pro toho,
kdo je hledat umí.
Život je plný štěstí pro dva,
kteří si porozumí.

Je lehké říci – „Mám Tě rád.“
To dokáže i dítě.
Těžší však je vytrvat
a říci – „Vážím si Tě.“

Osud nám štěstí dal
a my se budem brát,
děkujeme všem přátelům,
kteří nám budou blahopřát.

Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.

… budeme šťastni,
protože chceme být šťastni …

… láska je jako dobrá píseň
a píseň složit těžké je …
Ščipačov

Ode dneška ne já, ne Ty
- ale My

Dnes dávám Ti ruku svou
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

Podej mi ruku moje milá,
podej mi ruce své obě,
jsem rád, že jsi se mě tak zalíbila
a že jsem se zalíbil taky já tobě.

Dobré i zlé, co život dá nám
chci s Tebou snášet …

Jsme dva. Dva na všechno
- na lásku, na život,
na boj i bolest
a na hodiny štěstí.
Dva na výhry a prohry
na život i na smrt – dva.
K. Čapek

Není jiného léku na lásku
než více lásky.
Thorieu

Už se na nás nehněvejte,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my
s mojí milou ženili.
F. Šrámek

Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství ani v kráse,
ale v harmonii dvou srdcí,
která patří k sobě.

Do prstýnků našich
vrytý bude den,
kdy společným ano
náš sňatek bude uzavřen.

Když přísaha naše srdce spojí
a tichá píseň z chóru zanotí,
my navždy zůstaneme svoji.
Ty můj a já Tvoje do smrti.

Z ničeho se nedá dělat věda,
ani z vědy ne,
natož pak ze života.
J. Werich

Láska nás svedla, láska nás pojí
v lásce a věrnosti zůstaneme svoji.

Milovat neznamená mít jen rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši i srdce.
Victor Hugo

Manželství je plné starostí a trní,
ale nese ovoce, které se jinde nenarodí,
Sainte-Beuve

Dva není dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.
Chesterton

Vybral jsem si:
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.
Alain

My jsme poznali lásku,
jakou má Bůh k nám
a uvěřili jsme v ni
(1 Jan 4, 16)

Tu jsem náhle viděl,
že mohu pro druhého něco znamenat,
už jenom tím, že tu jsem,
a že ten druhý je šťastný,
protože jsem u něho.
Je to něco, pro co lze žít.
E. M. Remarque

Manželství je tichý přístav,
do kterého vplouvají šťastně lod

... a všechno začalo tím, že jsi jednoho dne
vzal moje ruce do svých …

Slunce ať svítí,
kde jsme my.

Kéž je nám Bůh milostiv
a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář.
(Ž 67, 2)

Bůh stvořil lásku,
protože věděl, že se potkáme.
Je krásné žít a životu se smát,
je krásné žít a někoho mít rád.

Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu
a věrnost, že Tě nikdy neopustím,
a že s Tebou ponesu všechno dobré
i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Jsi to, co jsi
a tak Tě i miluji.
R. Rolland

Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nikdy nevezmu zpátky,
co Ti dnes slibuji.

Pohádka končí,
život začíná …

Kdo miluje, není už sám.
J. Deml

Život přeci není nic jiného,
než řetěz hloupých nápadů.
A jak je někdy krásné
je uskutečnit ...
B. Hrabal

Vše co milujeme, stává se zázrakem.
J. Wolker

Až uslyšíš hlahol zvonů znít,
pak dvě srdce v jedno se spojí,
Ty budeš slzy v očích mít,
a budeme navždy svoji.

Pravá láska je stav,
ve kterém člověk cítí
osudovou potřebu být neustále
s milovanou bytostí.
Karel Čapek

Když přísaha naše srdce spojí
a tichá píseň z chóru zaletí,
my navždy zůstaneme svoji,
ty moje a já tvůj, až do smrti.
Lope de Vega

Máš-li lásku, máš všechno.
John Lennon

..život nám napíše sám...

Ode všech těžkostí a bolů života
nás osvobozuje jediné slovo:
To slovo je Láska.
Sofokles

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Láska, to je štěstí,
které si dáváme navzájem.

...budeme šťastni,
protože chceme být šťastni...

Láska je jako slza, vznikne v oku
a pronikne až do srdce.

S Tebou chci jít až na konec světa...

Ať tvrdí, že moře ubývá,
že láska umírá, já nevěřím...

Věříme v budoucnost nás dvou,
proto jsme svoji, já Tvým a Ty mou.

Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství,
ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí,
která patří k sobě.

Končí již krásné a vznešené 'Já',
začíná prosté, ale o to krásnější 'My'.

Nejsou jen růže na světě,
přijde i vítr, bouře zlá,
však kráčet denním životem
je lehčí, když jsou dva.

Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnějšího snad,
než jeden druhého mít rád.

Manželství je plné
starostí a trnů,
ale nese ovoce,
které se jinde nerodí.
Sainte - Beuve

Co nám může udělat stáří,
když jsme na ně dva?
Stendhal

Celé umění manželství spočívá
ve způsobu jak se snášet s druhým.
Znamená to trpělivost,
sebeovládání, shovívavost ...
Znamená to odvahu, humor,
střízlivý rozum.

Miluj mne málo.
Miluj mne dlouho.

Dobré i zlé co život dá nám
chci s Tebou snášet...

Cestičkou schůdnou i trnitou
životem půjdeme spolu,
láska nám bude oporou
v starostech, štěstí i bolu.

Manželství je pokus
a každý pokus má svou cenu.
O. Wilde

Chytil jsem motýla - zahynul.
Utrhl jsem květinu - zvadla.
Poznal jsem, že všeho co je krásné
se mohu dotknout pouze srdcem.
John Lennon

Jednou rukou nezatleskáš,
jedním křídlem nepoletíš ...

V pšeničném zrnku vidět svět
a nebe v luční květině,
do dlaně vzít nekonečno
a věčnost prožít v hodině.

Teprve, když jsme nalezli lásku,
víme, co jsme v životě postrádali.

Milovat znamená stát se
pro druhého nepostradatelným...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rare Olden Indian Fixtures Resets Blood Weight

(AExpadamox, 25. 7. 2018 10:10)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/commander-tadalafil-100-lbs/